Norsk

Ålesund

Det logiske valget for logistikk - for næringslivet i Møre og Romsdal.

Gjennom å gjøre logistikk enkelt og sørge for at dette skjer på en profesjonell, effektiv og trygg måte, bidrar vi til å gjøre verden litt mer tilgjengelig for næringslivet i vår region.

Kontakt oss
Komplette logistikkløsninger

Komplette logistikkløsninger

Vi har samlet befraktning, fly og terminal sentralt i regionen, noe som sikrer et tett samspill mellom viktige funksjoner. Ingen kan vise til større lokaliseringskonsentrasjon enn oss.

Våre logistikkløsninger

Siste nytt

Prisregulering 2024

Sett i lys av den generelle kostnadsutviklingen, og den markante økningen i konsumprisindeksen, øker våre priser for 2024 med gjennomsnittlig 5%.

Se alle nyheter

Skipsagent- og klareringstjenester

Skipsagent- og klareringstjenester

En viktig del av vårt tjenestetilbud er skipsagent- og klareringstjenester. Hvert år håndterer vi ca. 450 skipsanløp fra de største havnene i Norge.

Våre skipsagenter betjener alle type fartøyer, og vi jobber hardt for å levere et bredt tilbud av tjenester på en fleksibel og profesjonell måte.

Our ship agent services
Folka og kulturen

Folka og kulturen

I Tyrholm & Farstad møter du folk som tar ansvar i å håndtere kundens verdier på en trygg og effektiv måte. Vi er personlige i tonen, og “på” hele veien fra dokumenthåndtering til sending og mottak.

Bli bedre kjent med oss