Det logiske valget for logistikk.

Vår ambisjon er å være den mest komplette logisitkkpartneren i Møre & Romsdal. Vi fikser det meste innenfor logistikk, og med utgangspunkt i gods til og fra Møre og Romsdal opererer vi både nasjonalt og internasjonalt.

Rett frem har som regel

mer enn bare en linje.

Vi har samlet befraktning, fly og terminal sentralt i regionen, noe som sikrer et tett samspill mellom viktige funksjoner. Sammen med vårt unike nettverk av samarbeidspartnere og underleverandører har vi spesialisert oss på å gjøre kompliserte løsninger enkle, pålitelige og oversiktlige.

I Tyrholm & Farstad strekker vi oss langt for å finne de beste løsningene basert på erfaring kombinert med kreativitet. Dette har ført til flere bransjespesifikke logisitkkløsninger skapt rundt sentrale næringer i vår region.

Kontakt oss