EORI og MVA nummer - Viktig oppdatering til våre kunder

Vi opplever nå at flere land har innført at mottakers EORI nummer skal være påfør faktura på varer som sendes til EU+UK. Mangler dette, så blir sendingen garantert forsinket.

Alle bedrifter i EU har et EORI nummer. (Economic Operator Registration and Identification)
Det er viktig at dette og MVA nummer påføres alle fakturaer, eller oppgis til oss, da dette brukes når varene skal fortolles. Det er en kombinasjon av firmaets Organisasjons- og tollkreditt nummer.
Tyskland avviser alle sendinger som ikke har påført mottakers EORI nummer. Resten av EU landene vil nå også gjøre det samme.