Norsk

Elektrisk mobil havnekran til Flatholmen Konecranes Gottwald Generation 6 Mobile Harbor Crane blir å finne på Flatholmen fra 2024

Tyrholm og Farstad har inngått kontrakt med Konecranes for anskaffelse av elektrisk mobil havnekran til den nye terminalen på Flatholmen. Kranen er av merket Konecranes Gottwald Generation 6 Mobile Harbor Crane. Ordren ble inngått tredje kvartal 2023, og levering vil skje i andre kvartal 2024 i god tid før åpning av den nye terminalen.

Esp 6 mobile harbor crane ai expand
Konecranes Gottwald Generation 6 Mobile Harbor Crane
"Vår nye terminal er en viktig investering for fremtiden til firmaet, og vi har behov for effektive og bærekraftige løsninger som kan bidra til satsingen fremover. Den mobile kranen vil øke effektiviteten og bredden i operasjoner vi kan utføre på den nye terminalen, og vil også være viktig knyttet opp mot vår satsing på elektrifisering av utstyrsparken. De fremtidsrettede tekniske løsningene som finnes i denne kranen sammen med servicepakken fra Konecranes sin agent i Norge var utslagsgivende for valg av kran." sier daglig leder Jan Arve Hoseth.

Den mobile havnekranen vil i hovedsak bli benyttet til lasting og lossing av containerskip, men vil også kunne benyttes i andre løfteoperasjoner ved den nye terminalen.

Les mer