Business "nesten" som vanlig

Tyrholm & Farstad følger myndighetene sine anbefalinger og pålegg for å hindre spredning av COVID-19. Godstrafikken og vår aktivitet går som normalt, men på grunn av redusert kapasitet og regularitet på bl.a. godsferger og fly, kan forsinkelser oppstå. Vi tar forbehold om at nye pålegg fra myndighetene fremover kan endre denne situasjonen.

Har du spørsmål ta kontakt med din speditør.