English

Ny kontrakt nær dobler antall skipsanløp for Tyrholm & Farstad

Tyrholm & Farstad AS tar over som skipsagent for Sibelco avdeling Åheim. Avtalen innebærer at selskapet tar over 200 skipsanløp i året, noe som vil føre til betydelig økt aktivitet.

DJI 0003

Vi leverer logistikkløsninger til næringslivet, og en viktig del av dette tilbudet er skipsagent- og klareringstjenester.

“Hvert år håndteres det ca. 250 skipsanløp, og ved inngåelsen av kontrakten med Sibelco Åheim vil vi håndtere ytterligere 200 anløp pr. år. Dette vil gi oss en betydelig økt aktivitet, og vil også medføre at vi øker bemanningen fra tre til fire skipsagenter”, sier daglig leder Jan Arve Hoseth.

Åge Gangsøy, skipsagent i Tyrholm & Farstad, understreker at overtakelsen ikke vil påvirke dagens bemanningssituasjon i Sibelco eller deres aktivitet på Åheim som skiper ca 2 millioner tonn pr år. Det er i dag ca 150 ansatte i Sibelco Åheim, og ca. 10 000 på verdensbasis.

Age gangsoy

Åge Gangsøy Manager ship clearance / broker

Nyttige lenker