English

Latest news News and articles

Blue Fish 2023

Blue Fish 2023 in Sparebanken Møre Arena in Ålesund 5 to 7 September (10am-5pm) and is an international arena with a focus on value creation and opportunities. You will find us on lot E2.

Price adjustment in 2023

Sett i lys av den generelle kostnadsutviklingen, og den markante økningen i konsumprisindeksen, øker våre priser for 2023 med gjennomsnittlig 7%.Sett i lys av den generelle kostnadsutviklingen, og den