Korte avstander og stor kapasitet Regionens største containerterminal

Ved terminalen i Skutvika tilbyr vi alle tjenester innen mottak, håndtering og lagring - samt videre forsendelse av alle typer gods. Terminalen kan håndtere både tørr, kjølt og frossen last.

Kontakt terminal
 • 420 meter kai

  Lasting og lossing av flere fartøy samtidig

 • 3 containertrucker

  Effektiv lasting og lossing av containerskip

 • 360 kjøleplugger

  Stor kapasitet for kjøle- og frysecontainere

 • Integrert fryse- og kjøleavdeling

  Kort avstand mellom fartøy som losses til kjøle-/ fryselager og containere

 • Tørrlager

  Effektiv håndtering, lagring og profersjonell sikring av last

I Tyrholm & Farstad møter du flinke folk med lang erfaring og et stort nettverk. Vi hjelper deg med å skreddersy den løsningen som er best egnet i forhold til behov.

Kontakt oss