Norsk

Dokumentasjonskrav som følge av importrestriksjoner på russiske jern- og stålvarer.

Fra og med 30. september 2023 er det innført forbud mot direkte eller indirekte innførsel av varer bearbeidet i tredjeland, som inneholder jern- og stålprodukter med opprinnelse i Russland. Med tredjeland menes alle land som ikke er Norge eller medlemsland i EU.

Restriksjonene gjelder jern- og stålvarer som hører innunder tolltariffens kapittel 72 og 73 og dekker dermed både råvarer av jern og stål og ferdige produkter av slike materialer.

Importør / tollrepresentant plikter som følge av de nye retningslinjene å dokumentere at varer som tarifferes i disse kapitlene ikke inneholder innsatsmaterialer med russisk opprinnelse.

Godkjent dokumentasjon vil være:

Les mer om saken på sidene til Tolletaten

Regjeringen presiserer
I en pressemelding fra Utenriksdepartementet 17.10.23. presiseres det at kjøp av sanksjonerte jern- og stålprodukter innenfor Norge er tillatt. Det presiseres også at forbudet mot kjøp og import av sanksjonerte jern- og stålprodukter ikke gjelder kjøp og import fra EU til Norge.

Les hele pressemeldingen

Du må signere erklæringen og sende den til oss 
For at vi skal kunne utføre importklarering av varer som er påvirket av de nye restriksjonene, ber vi om at våre kunder signerer vedlagte erklæring som bekrefter at dere kan dokumentere at varene ikke inneholder innsatsmaterialer med russisk opprinnelse.

Signert erklæring sendes til: fortolling@tyrholm.no


Last ned og signer erklæring