Norsk

Bransjespesifikke logistikkløsninger Skapt rundt næringer i vår region

Formet rundt dine behov Lang erfaring lønner seg

Bransjespesifikke logistikkløsninger tar hensyn til behovene i ulike bransjer og næringer. Dette gjør det mulig å optimalisere logistikkprosesser og transportruter for å oppnå større effektivitet.

Du kan derfor dra nytte av  en raskere og mer pålitelig leveranse av varene, reduserte kostnader og bedre utnyttelse av ressurser.

Skalerbarhet og fleksibilitet
Våre løsninger tilpasses din bedrift, og kan utformes for å håndtere både små og store volum.

Tilpasset reguleringer og tollkrav
Internasjonal handel innebærer ofte komplekse reguleringer og tollkrav. Våre bransjeløsninger kan hjelpe deg med å navigere i dette landskapet, og sikre at  alle nødvendige regler og forskrifter overholdes. Dette reduser risikoen for forsinkelser, bøter eller andre problemer som kan oppstå som følge av manglende overholdelse av kravene.

Konkurransefortrinn
En skreddersydd løsning bidrar til raskere leveringstider, bedre sporingsmuligheter og mer presis informasjon om forsendelser. Dette gir konkurransefortrinn gjennom mer lojale kunder som verdsetter pålitelighet og effektivitet.

Klippfisk til verden!

Klippfisk til verden!

På Sunnmøre har vi lange tradisjoner for eksport av klippfisk. Vi har gjennom spesialisering og partnerskap utviklet effektive transportlinjer som løser næringens logistikkbehov.

Deler til en hel verden

Deler til en hel verden

Leverandørnæringene rundt verftsindustrien på Sunnmøre er verdensledende på sine felt og områder. I tillegg til å være med skipene som er bygget her "ut i verden" gjennom service- og ettermarked, leverer mange nå direkte til store og små verft over hele kloden.

Vi har lang erfaring fra bransjen, og i tett samspill med det maritime clusteret på Sunnmøre har vi utviklet våre bransjespesifikke logistikkløsninger.


Næringer hvor vi har utviklet bransjespesifikke løsninger

Verftsindustri

Fiskeri & havbruksnæring

Maritim næring

Møbelindustri

Industri

Rederier


Snakk om oss i dag!

Anders hoddevik

Anders Hoddevik Team Leader Export Overland

Morten lennart synes

Morten Synes Manager airfreight

Trond giskehaug

Trond Giskehaug Forwarder Seafreight

Fleksibilitet

Fleksibilitet

Vi vet at ikke alt er like enkelt å planlegge - av og til skjer uforutsette ting. Ansatte i Tyrholm & Farstad er kjent for å vise høy fleksibilitet, og vi strekker oss langt i å være tilgjengelige når uforutsette situasjoner oppstår.

Om oss