Den mest komplette logistikkpartneren i Møre og Romsdal

Tyrholm & Farstad har vært en pålitelig logistikkpartner for næringslivet på Sunnmøre i over et århundre. Vår fremvekst som firma har skjedd i takt med det maritime clusteret på Sunnmøre og eksportnæringen for fisk. Dette har gitt oss god kjennskap til behovene i vår region, og ført til at vi kan løse nær sagt alle typer logistikkutfordringer.

Kontakt oss om logistikk-, terminal- eller skipsagenttjenester

Små nok til å være fleksible,
store nok til å kunne håndtere bredde.

Tyrholm & Farstad har over 40 ansatte fordelt på ulike funksjoner innenfor logistikk. Hos oss møter du erfarne folk som tar et utvidet ansvar i å håndtere dine verdier på en trygg og effektiv måte.

Vi er løsningsorienterte, og vi strekker oss langt for å finne de beste løsningene basert på erfaring kombinert med kreativitet.

Ingen kan vise til større bredde i vår region.

Vi har samlet befraktning, fly og terminal sentralt i regionen, noe som sikrer et tett samspill mellom viktige funksjoner. Sammen med vårt unike nettverk av samarbeidspartnere og underleverandører, fikser vi det meste innenfor logistikk både nasjonalt og internasjonalt.

I Tyrholm og Farstad har vi en egen avdeling for skipsagent- og skipsklareringstjenester. Vi betjener nær sagt alle typer fartøy - i alle de største havnene i Norge.

"Vår ambisjon er å være den mest komplette logistikkpartneren i Møre & Romsdal"

- Jan Arve Hoseth, daglig leder

I Tyrholm & Farstad møter du flinke folk med lang erfaring og et stort nettverk. Vi hjelper deg med å skreddersy den løsningen som er best egnet i forhold til behov.

Kontakt oss